Thành lập CLB sinh viên tình nguyện HEU

Sinh viên hệ VLVH có sự khác biệt đối với sinh viên của các hệ chương trình đào tạo khác, bởi họ đến từ nhiều lứa tuổi khác nhau, là những người đã đi làm, có người đã thành công, … Đọc tiếp