Thông báo Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại, thông báo tổ chức LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 – 2018.

KH to chuc khai giang 05.9.2017