Next
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN:

LIÊN THÔNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

lIÊN THÔNG, VĂN BẰNG HAI,
HỆ ĐẠI HỌC DÀI HẠN (VLVH)

Bằng cấp: Sinh viên sau khi tốt nghiệp được cấp danh hiệu cử nhân kinh tế do trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân cấp
Phôi bằng do Bộ Giáo dục và Đào tạo chứng nhận và phê duyệt
 • XÉT TUYỂN - KHÔNG PHẢI THI
 • Thời gian học từ tối T2 đến tối T6 hoặc cuối tuần.
 • Học tập trực tiếp với GS,tiến sĩ và các giảng viên hàng đầu ĐH KTQD.
 • Được xét bậc lương đại học ở cơ quan. Tốt nghiệp được học tiếp lên Thạc sĩ, Tiến sĩ.
đại học bách khoa hà nội:

CHƯƠNG TRÌNH ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI:

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI:

LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG HAI,
HỆ ĐẠI HỌC DÀI HẠN (VLVH)

 • Thời gian học từ tối T2 đến tối T6 hoặc cuối tuần.
 • Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Chế tạo máy, Hệ thống điện, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Sư phạm kỹ thuật, Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật thực phẩm, Công nghệ may, Công nghệ da giày, Công nghệ dệt, ...
 • Bằng cấp: Sinh viên sau khi tốt nghiệp được cấp danh hiệu kỹ sư đối với khối kỹ thuật, cấp danh hiệu cử nhân với khối kinh tế và quản lý do trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội cấp.
ĐẠI HỌC XÂY DỰNG:

ĐẠI HỌC XÂY DỰNG:

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG:

LIÊN THÔNG CĐ lên ĐH,
VĂN BẰNG HAI
HỆ ĐẠI HỌC DÀI HẠN (VLVH)

 • Thời gian học từ tối T2 đến tối T6 hoặc cuối tuần.
 • Sinh viên được tạo điều kiện thuận lợi để cân bằng giữa công việc, gia đình và học tập.
 • Chuyên ngành đào tạo: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng công trình, Xây dựng cầu đường bộ,...
 • Bằng cấp: Sinh viên sau khi tốt nghiệp được cấp danh hiệu kỹ sư do trường Đại Học Xây Dựng cấp.
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH:

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH:

LIÊN THÔNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG HAI
ĐẠI HỌC, HỆ ĐẠI HỌC DÀI HẠN (VLVH)

 • Thời gian học từ tối T2 đến tối T6 hoặc cuối tuần.
 • Chuyên ngành đào tạo: Kế toán, Tài chính - Ngân Hàng, ...
 • Bằng cấp: Thí sinh trúng tuyển được đào tạo và tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cấp bằng cử nhân kinh tế do Học Viện Tài Chính cấp.